"" :
"1.4. , ."12, 2010 - 11:09
: . :)

, :
   Artyom Glotov
Anatoly Parinov

, :
 
c :