.11, 2008 - 17:25
, :)

, :
Nadezhda Vasylevna

, :
 
c :